Ugrás a tartalomra

Minőségpolitikánk

Minőségpolitikánk

A Kurzus Iskola legfőbb célkitűzése olyan felnőttképzési tevékenység végzése, amely magas színvonalon elégíti ki a hazai, és a Magyarországon működő óvodák, iskolák, vállalkozások és alapítványok szakképzett munkaerő iránti igényeit, valamint a képzésekre jelentkező hallgatók az oktatással kapcsolatos elvárásait.

Célunk, olyan szakemberek képzése, akik az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával képes végezni gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

Célunk a vizsgákra való felkészülésen túl a szakmaiság, a gyermekközpontú gondolkodás és a gyermeki világkép megismertetése. A résztvevők biztos tudással, a gyermekek iránti határtalan szeretettel és szakmai elhivatottsággal lépjenek ki iskolánk kapuján.

Tevékenységünk jó minőségét a megfelelő oktatási módszereink, a képzéseket tartó oktatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretei és munkatapasztalata, valamint a folyamatosan fejlesztett és kor technológiai színvonalának megfelelő oktatási programok, illetve ezen programok gyakorlatorientáltsága biztosítja.

Az intézmény vezetésének a minőség elérésében kulcsszerepe van a minőségbiztosítási rendszerben. A minőségért elsősorban a vezető felelős. Ezért elengedhetetlen a vezetői elhatározás, elkötelezettség.

A Kurzus Iskola vezetése a minőségbiztosítási rendszer létrehozásával a felnőttképzési tevékenységének folyamatos fejlesztését, a képzésben résztvevők képzési igényeinek megismerését, elvárásainak teljesülését kívánja biztosítani. A képzési szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményeket a képzések résztvevőinek elvárása mellett a képzések eredményét közvetetten felhasználók igényeinek figyelembe vételével a gazdaságossági szempontok szem előtt tartása mellett kell meghatároznunk.

A Kurzus Iskola vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Szeged, 2014. október 10.

Büi Szilveszter és Bakacsi Anikó

Képviseletre jogosult személyek