Ugrás a tartalomra

Online Pedagógiai munkatárs szakmai képzés

Programkövetelmény azonosító: 01194002

Beiratkozás: ONLINE formában!

A Pedagógiai munkatárs köznevelési intézményekben (óvoda, iskola) foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus segítsége mellett végzi szakirányú munkáját.

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A képzés célja, hogy a képzésben részt vevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. 

A képzés célcsoportja: minden olyan személy, aki a bemeneti feltételeknek megfelel (érettségije van) és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célul maga elé.

Áremelés helyett
szuper kedvező áron
95,000,- Ft
Jelentkezési lehetőség 2024. augusztus 02-ig!
Decemberben állami képesítő vizsgát tehet.
Tanfolyam részletei
Befejezési dátum
2024-12-01
Képzés ideje
4 hónap
Vizsga tervezett időpontja
2024-12-01

Tanfolyam típusa: Szakmai képzés (01194002)
Képzés szintje: középfok
Bementi feltételek: érettségi bizonyítvány

Beiratkozás: ONLINE formában!
Első óra: 2024.08.03. szombat 9:00-12:00
Záróvizsga időpontja: 2024.12.01. vasárnap
Tandíj:  95.000,- Részletfizetés kérhető. 

A záróvizsga személyes jelenlétet igényel, budapesti helyszínen lesz. 
Az órák szombatonként 9-12 óráig tartanak. 

Októberben állami képesítő vizsgát tehet. (Amennyiben nyáron tanul, ősszel már szakmája lesz.)

A képzés online keretek között történik, emiatt a jelentkezésnél szükséges elfogadni, hogy az online képzéshez szükséges eszközökkel rendelkezik a tanuló.

Képzési program>>>

Egyéb információk

Az online Pedagógiai munkatárs képzésről:

Az órák a saját szoftveren keresztül lesznek megtartva, interaktív, élő órák. Asztali gép vagy laptop szükséges, stabil internettel. 
Részvételi feltétel: érettségi 
Minden tananyagot leadunk az órákon, ezért nincs szükség külön tankönyvre. 

A tanítás iskolánk saját szoftverén keresztül zajlik, élő, interaktív órák, a tanár és a hallgatók egy időben, egy virtuális térben vannak jelen. Az óra nem visszanézhető, mivel élő óra!

Vizsgára bocsátás feltétele: 

40 órás szakmai gyakorlat, melyhez az intézményt (óvoda,  iskola) a résztvevő választja ki. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

A záróvizsga feladatait mi állítjuk össze a tananyagegységek tartalma alapján. 
A záróvizsga formája: írásbeli tesztfeladatsor és projektfeladat végrehajtása.

A záróvizsgán megszerezhető minősítések:
• Megfelelt (legalább 51%-os teljesítmény) 
• Nem felelt meg (50% vagy az alatti teljesítmény)
 
A képzés elvégzéséről Tanúsítványt állítunk ki, mely lehetőséget biztosít államilag elismert képesítő vizsgán való részvételre. A szakmai vizsgára ezzel a megszerzett tanúsítvánnyal tudsz jelentkezni, egy akkreditált vizsgaközpontba.

A tanfolyami díj 95.000 Ft
Részletfizetést biztosítunk, az elő részlet: 20.000 Ft

Mik a főbb témakörök?
- Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
- Családpedagógiai alapismeretek
- A szabadidő pedagógiája
- Gondozás- és egészségnevelés
- Kommunikáció- és  viselkedéskultúra

Mik a főbb témakörök?

Pedagógiai pszichológiai feladatok
Családpedagógiai alapismeretek 
Szabadidőpedagógia
Gondozás és egészségnevelés
Kommunkáció és viselkedéskultúra